ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELMI NYILATKOZATOK 
/General terms and conditions/

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a http://www.allwehavejuststories.com/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. január 1-től visszavonásig.Mészáros Virág (EV., All we have just stories) fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Szerzői jogok
A honlap, a honlapon található anyagok, fényképek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Mészáros Virág (All we have just stories, EV. ). Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Mészáros Virág (EV., All we have just stories). A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Adatgyűjtés
Mészáros Virág (All we have just stories, EV. ) tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges.Mészáros Virág (EV., All we have just stories) ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és a látogató tájékoztatása céljára elektronikus hírközlési úton (pl. e-mail), használja fel.

Adatvédelem
A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó, érdeklődő személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a virdzso@gmail.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Mészáros Virág (EV., All we have just stories)

Linkek
A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra.Mészáros Virág (EV., All we have just stories) nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. A látogató saját maga felelős minden linkre kattintásért.Mészáros Virág (EV., All we have just stories) kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az látogatónak.

Fotózási feltételek
A Hozzájáruló kijelenti, hogy a Fotográfus mind fotózási, illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.
A Hozzájáruló elfogadja, hogy a Fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez csak a Fotográfusnak van joga.
​A nyers fotók, másolatok és a sokszorosítással létrejött fényképek a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.
​Hozzájáruló engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig 
tartó felhasználását. (Amennyiben nem járul hozzá, úgy azt írásban kérem jelezze nekem. )
A felhasználási jog kiterjed az fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, 
bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.
​A Hozzájáruló kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a Fotográfust feltünteti.
​Az Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi 
felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.
​A Hozzájáruló elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi 
eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák).

Adatvédelmi hatósági eljárás
​Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
Honlap: https://www.naih.hu
Back to Top